login
         
         
  Välkomna till min plats på nätet!  
     
  Jag har idag en timanställning hos GIAB - Butiksbyggarna i Tranås. Men då jag bor i Göteborg så söker jag arbete och uppdrag här. Jag tänker på dessa sidor försöka presentera vem jag är, samt vilka yrkesmässiga kompetenser jag besitter. Så välkomna att titta runt och har ni några funderingar eller vill diskutera arbete med mig så boka ett möte!  
         
         
  Personlig presentation
 
 
 

Jag är en driven och engagerad utvecklare med Microsoft plattform som bas. Jag sätter kunden och dess verksamhet i focus i alla projekt och låter inte gängse ramar hindra mig från att presentera innovativa lösningar på kundens problem. Att se och förstå kundens verksamhet gör att jag inte bara kan skapa ett effektivt IT-system, utan även kan optimera den fysiska verksamheten. Att skapa rationella system som tar bort distraktioner ger högre focus på verksamhetens produktion och spar pengar samtidigt som kvalitén på verksamheten höjs.

Kunskap och erfarenhet är viktiga ingredienser för att nå ett lyckat resultat i projekt. Jag tror på konceptet med det livslånga lärandet och använder flitigt internet för kunskapsinhämtning. Att utbilda systemanvändare är en självklarhet då det ökar användarens förtroende för systemen och minskar antalet supportärenden. Genom åren har jag arbetat i olika branscher och projektformer och erhållit en stor erfarenhet. Jag anses vara en god pedagog och ser datorn som ett verktyg som skall anpassas till verksamhetens behov.

Jag har arbetat med utveckling i både projektgrupper med flera utvecklare och som egen utvecklare med totalansvar. I projektgruppen har jag oftast haft en ledande roll i utvecklingsarbetet samt kommunikationen med kund. Ett strukturerat arbetssätt med tydliga delmål och korta responstider från kund skapar förutsättningar för att avsluta projektet inom avtalad tid.

 
 

Jag är en öppen, spontan och social person med hög moral och lojalitet mot min uppdragsgivare. Jag ser hellre en möjlighet en ett hinder i ett problem, och prestige… Är ett problem löst är det kanske inte så viktigt vem som löste det…

Nyfikna på mer? Boka ett möte!
 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
	 Och så här ser jag ut!